Home |  Menu |  Contact
Technical tape reinforcement
Technical tape reinforcement
8965 0000 7,28 x 3,55 per cm
Warp: 78,40% 50 dtex PES
Weft: 21,60% 76 dtex PES Textured
Warp: 12 da N/5 cm 10% Allgt
Weft: 5 da N/5 cm 30% Allgt
Weight: 15,3 g/m²
8765 0000 7,28 x 3,54 per cm
Warp: 61,11% 50 dtex PES
Weft: 38,89% 167 dtex PES Textured
Warp: > 13 da N/5 cm 20% Allgt
Weft: > 9 da N/5 cm 25% Allgt
Weight: 18 g/m²
Powered & Designed by  Soft&Log